keskiviikko 30. kesäkuuta 2010

Valmismatka- ja kuluttajasuojalaki ja säännökset (tehtävä 3)

Valmismatkaliikkeille säädetty laki tuli voimaan viisitoista vuotta sitten (1995). Laki koskee valmismatkoista tehtäviä sopimuksia sekä markkinointia. Laki säätää mm. sen, että valmismatkaliikettä voidaan harjoittaa vain valmismatkaliikerekisteriin rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan toimesta. Laki sisältää myös säännökset maksukyvyttömyyden varalta asetettavasta vakuudesta ja valmismatkaliikkeen harjoittajien viranomaisvalvonnasta.

Kuluttajasuojalaki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa ja myyntiä ja välitystä sekä elinkeinoharjoittajien kuluttajille suuntaamaa markkinointia. Lakisääteiset vakuutukset ja työntekijöiden ryhmähenkivakuutukset jäävät lain ulkopuolelle.

Kuluttajasuojalaki on ns. pakottava. Tämä tarkoittaa sitä, ettei niitä voida erillisellä sopimuksellakaan poistaa, korvata tai muuttaa miltään osin.

Verkkokauppa ja tietosuoja

Henkilötietolain 24 § mukaan kuluttajille suunnatussa verkkokaupassa tulee löytyä seloste, jossa käy selkeästi ilmi ne periaatteet, joita noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä. Selosteesta tulee ilmetä mm. tiedot jotka kerätään sekä niiden mahdollinen jatkokäyttö. Verkkokauppa vastaa kaikesta sen lukuun tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.


Myyntiä etänä eri pelisäännöillä
Etämyyntisäännökset ovat kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämällä etämyyntimenetelmällä siten, että sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan. etäviestintään. Etämyyntiä on käytännössä kaikki se ostosten teko, joka voidaan tehdä ilman että ostaja ja myyjä on samanaikaisesti samassa paikassa.

Etämyyntiin on tehty omaa säännöksiä siksi, että kuluttaja joutuu tekemään hankintapäätöksen ilman tuotteen varsinaista näkemistä/kokeilua. Tästä syystä esim. etämyynnin kautta ostetuilla tuotteilla on aina 14 päivän palautusoikeus. Tuotetta ei saa kuitenkaan käyttää mikäli sen tahtoo palauttaa ja lisäksi tässä säädöksessä löytyy poikkeuksia mm. sinetöityjen tuotteiden osalta. Etämyyntisäädöksiin lukeutuu myös säädös hintojen ja tuotetietojen sitovuudesta ja palautusoikeudesta sekä toimitusajasta.


Vapaus valita sopimuksen muoto ja malli
Muotovapaus yritysten välisessä kaupassa tarkoittaa sitä, että laki ei määrää sopimuksen muotoa vaan liikeyritykset voivat tehdä sopimuksensa yhteisesti sovitulla ja tilanteeseen sekä sopijaosapuolille parhaiten sopivalla tavalla. Sama pätee myös kansainväliseen kauppaan. Muotovapaita sopimuksia ei sido myöskään kanava – sopimus voi olla suullisesti, sähköisesti tai kirjallisesti sovittu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti