tiistai 11. toukokuuta 2010

Analyticsin lumoissa

Google Analytics on työkalu, johon tutustuin vasta puolisen vuotta sitten ja nyt taas tauon jälkeen syvennyin siihen. Uskottelen itselleni olevani suhteellisen "nykyaikainen" ihminen, joka käyttää sujuvasti nettiä ja muita nykyaikaan kuuluvia medioita hyväkseen. Voin kuitenkin rehellisesti sanoa, että nykyaikaisuudestani huolimatta Google Analytics onnistuu mykistämään minut ominaisuuksillaan kerta toisensa jälkeen!

Analyticsin avulla voin seurata vaikkapa tämän blogin kävijävirran sijoittumista maailmankartalle, heidän viipymää sivuilla ja välitöntä poistumisprosenttia (joka on luonnollisesti hyvin pieni;)). Analytics kertoo myös mikä blogikirjoitukseni on saannut eniten lukijoita ja piirtää minulle käyrän kävijätilastosta ajallisesti. Analytics kertoo minulle kaiken, ja on näin ollen paras ystäväni, mikäli naapurin Annikan (5v.) määrittelyä parhaasta ystävästä on uskominen!

Alla yksi monista YouTubesta löydettävästä opasvideosta...get ready to be amazed:)!

maanantai 10. toukokuuta 2010

Onnistunut internetmarkkinointikampanja: Elisa Viihde

Tehtäväksi tuli esitellä lyhyesti yksi omasta mielestäni onnistunut internetmarkkinointikampanja, jossa on yhdistelty useita eri medioita. Ensimmäisenä mieleeni tuli Audin Facebook-kampanja, mutta siinä ei taidettu käyttää muita medioita. Enkä rehellisesti sanottuna tiedä muutoinkaan sen onnistumisesta, kun tarkemmin mietin asiaa. Heidän sivuillehan tuli 50t fania mutta toisalta arvonnassa oli pääpalkintona A3n. Lisäksi tempaus vaikuttaa muutoinkin täysin irralliselta markkinontitoimenpiteeltä, sillä Audin sivuilla ei ole edes alkeellista Facebook-logoa ja Audilta kerrottiin eräässä haastattelussa kampanjan aikana, ettei heillä ole vielä tietoa miten he Facebookissa saavuttamaansa kontaktipintaa hyödyntävät.

Jatkan siis hakuani hyvästä kampanjasta mutta en pitkään. Seurailen ja pohdiskelen usein mainosten viestejä ja toteutuksia ja hyvät jäävät mieleen - taitaa olla ammattitauti. Viimeaikoinakin olen nähnyt muutaman oman mittapuun mukaan hyvän mainoksen, joista yksi oli Elisan Viihde -paketin mainos. Kyseessä on palvelu, johon on paketoitu mm. poikkeuksellisen paljon tv-ohjelmien tallennustilaa, laajakaista ja virtuaalinen videovuokraamo. Siispä kaikki se, jonka odotusten mukaan piti tulla jo kuutisen vuotta sitten.

Kampanjaan sisältyy mm. mielestäni erittäin hyvä video, joka on katsottavissa Elisan www-sivuilla. Video havainnollistaaa mielestäni selkeästi paketin ominaisuudet, hieman sen käyttöä ja tekee yleisestikin kokonaisuudesta kiinnostavan. Video ei ole liian brassaileva mutta se tuo kuitenkin selkeästi esille pakettiin kuuluvat varsin edistykselliset palvelut, joita ei tietääkseni ole muilta palveluntarjoajilta suomessa saatavissa vielä. Elisa Viihde on myös Twitterissä ja twiittaukset ovat herätteleviä ja ajankohtaisia.

Internetissä toteutettavan kampanjan lisäksi Elisa on hyödyntänyt mainonnassa myös printtiä ja TV:tä, jotka tukevat viestiä erittäin hyvin. Uskon, että internetin ulkopuolella tehtävät kampanjaosat herättävät monen muunkin kohdalla kiinnostuksen, jonka myötä kuluttajat siirtyvät Elisan nettisivuille ja saavat jatkovahvistusta viestiin. Lisäksi mainosta on muokattu hieman kuhunkin mediaan sopivaan muotoon, just as it should be siis. Ja hei, kukapa voisi olla tykkäämättä muurahaisista, jotka pelaavat lätkää!

sunnuntai 9. toukokuuta 2010

Uusi tulokas sosiaalisten medioiden pariin: Song Hi

Tutustuin juuri uuteen palveluun, joka on ainakin minulle täysin uuden sosiaalisen median kategorian avaaja. SongHi Entertainmentin palvelua ei olla vielä julkaistu kokonaan, mutta tuotetta voi jo testailla yrityksen sivuilla.Ajatuksena on mahdollistaa musiikin tuottaminen sähköisesti. Palvelussa siis tuotetaan erilaisia "sähköisiä instrumenteja" hyödyntämällä omaa musiikkia, jota muut voivat käydä sitten kuuntelemasa, arvioimassa ja kommentoimassa. Halutessaan muille voi antaa jopa oikeuden muokata omaa tuotosta.Tämä on siis täysin lähtökuopissa oleva palvelu, mutta jotenkin ajatus tuntuu mielenkiintoiselta. Toivottavasti siis saavat hyvän startin ja idea lähtee kehittymään käyttäjäpalautteen myötä. Vihdoin meille musikaalisesti lahjattomille muutakin kuin karaoke!

torstai 6. toukokuuta 2010

Refeeraatti: Karjaluoto et. al 2007

Referaatti: Insights into the implementation of mobile marketing campaigns
Karjaluoto et al. 2007, International Journal of Mobile MarketingMobiilimarkkinointi on räjähdysmäisessä kasvussa johtuen mm. uusista innovatiivisista teknologiaratkaisuista sekä markkinoinnin luonteen muutoksesta yksilöpainotteisempaan suuntaan. Koska alan tutkimus on painottunut lähinnä mobiilimarkkinoinnin teknologiseen toteutukseen ja kuluttajien asenteisiin, mobiilimarkkinointikampanjoiden suunnittelu- ja toteutusprosessin tutkiminen on jäännyt selkeästi vähemmälle. Samanaikaisesti tämän tutkimustiedon tarve kasvaa kun markkinoinnin kanssa työskentelevät huomaavat mobiilimarkkinoinnin tärkeyden ja tarvitsevat tietoa sen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Markkinointiviestintäkampanjassa käytetään usein Kotlerin (2003) viiden M:n prosessiketjua. Tätä voidaan hyödyntää löyhästi myös mobiilimarkkinointikampanjan suunnittelu- ja toteutusprosessiin. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että ennen kuin yritys aloittaa mobiilimarkkinoinnnin, se ymmärtää tämän markkinointikanavan erityispiirteet ja että kampanja tulee sisällyttää selkeäksi osaksi yrityksen markkinointistrategiaan. Oleellinen osa suunnittelua on myös miettiä mobiilimarkkinoinnin tarkka kohderyhmä, aivan kuten kaikissa muissakin markkinointitoimenpiteissä. Tämän jälkeen määritellään budjetti kampanjalle, joka voi olla haastava tehtävä aiemman kokemuksen puuttuessa.

Kun budjetti on määritelty, suunnitellaan viesti, joka on luonnollisesti ratkaisevassa roolissa kampanjan onnistumisen kannalta. Viestiä suunnitellessa markkinointiosaston tulee huomioida kieli sekä jokaisen yksittäisenkin sanamuodon viestittämä tyyli. Itse viestin sisältönä voi toimia ääni, animaatio tai esimerkiksi pelkkä teksti. Lisäksi sanoman pääviesti voi olla kilpailu, tarjous, arvonta... Vaihtoehtoisia viestimalleja on siis monia ja päätösten tulee pohjautua tarkkaan harkintaan.

Mobiilimarkkinoinnin erikoispiirteet

Mobiililaitteet ovat erittäin henkilökohtainen tapa viestiä. Mobiilikanava on suora, yksityinen ja kaikkialla. Tästä syystä esimerkiksi viestin lähetysaika ja personointi pitää miettiä tarkoin. Mobiililaitteen liikkuvuus minne vain tekee siitä kanavan, jonka kautta palveluntuottaja voi olla asiakkaaseen yhteydessä koska vain ja missä vain. Tämän kautta yhteydestä loppukäyttäjään tulee interaktiivinen. Oman mahdollisuuden tuo myös viraalimarkkinointi mobiilikanavan hyödyntämisessä.

Kootusti olemassa olevan kirjallisuuden perusteella mobiilimarkkinoinnin erityispiirteiksi voidaan listata seuraavat asiat: Liikkuvuus ja saavutettavuus, suoramarkkinointi, interaktiivisuus, kaksisuuntainen kommunikointi, brandin rakentaminen, viraalimarkkinointi, aika ja personointi.

Kamanjan rakentaminen, toteutus ja mittaus
Jotta mobiilimarkkinointikampanja voidaan toteuttaa, tarvitsee markkinointitiimi yhteystietolistan, jolla lähettää viestiä. Tämä voi olla aluksi hankalaa, sillä esim. EU-maissa asiakkaan täytyy suoralla toiminnalla hyväksyä viestien vastaanotto. Pohjaa tälle listaukselle kootaan usein omilta nettisivustoilta.

Kampanjan toteutustapoja on useita, vaikka SMS (teksti-)viestit ovat yhä suosituin tapa. MMS, sähköpostin lähetys mobiililaitteisiin ja muut uudet mobiiliviestintätavat kasvattavat kuitenkin tasaisesti suosiotaan. SMS-viestien käyttöä puoltaa paitsi niiden edullinen hinta myös niiden korkea käyttöaste kuluttajien keskuudessa. Erityisesti maailmanlaajuisissa mobiilimarkkinointikampanjassa ongelmia voi aiheutua kuitenkin toimitusviivästyksistä ym. teknologisista ongelmista.

Mobiilimarkkinointi on hyvä lisä markkinointikokonsaisuuteen. Se on kuitenkin vain osa kokonaisuutta ja se tulee yhdistää järkevästi muihin viestintätapoihin. Mobiilimarkkinointi vaatiikin yhdistelmiä muihin, perinteisiin viestintäkanaviin eli ns. cross-media markkinointia.

Kuten muissakin kampanjoissa, myös mobiilimarkkinointikampanjoiden onnistumista tulee mitata. Koska mobiilimarkkinointi tapahtuu yksilöllisellä tasolla on sen tehokkuuden mittaaminen suhteessa asetettuun tavoitteeseenkin helpompaa kuin monen muun median kohdalla. Lisäksi se tarjoaa nopean palautekanavan asiakkaalle ja tuloksia voidaan alkaa laskea vaikka kampanja on vielä käynnissä.

Tutkimuksen tulokset ja päätelmät
Mobiilimarkkinointikampanjan prosessia tutkittiin case-tutkimuksella, jossa haastateltiin neljää mobiilimarkkinoinnin kanssa työskentelevää henkilöä.

Tutkimuksen perusteella mobiilimarkkinointiprosessi sisältää kuusi vaihetta:
1) Suunnittelu, 2) Viestin toteutus, 3) Tekninen kehys, 4) Testaus, 5) Kampanjan toteutus, 6) Seuranta ja arviointi

Prosessin alkuun liittyen selvitetään mahdollisuuksien mukaan kohderyhmän päätelaitteet, määritellään kampanjan budjetti ja tavoitteet. Tämän jälkeen suunnitellaan viesti ja avainsanat. Mikäli kampanjassa käytetään useaa eri viestintäteknologiaa, tulee markkinointiviestin sisältö muokata kuhunkin soveltuvaksi erikseen.

Viestien testilähetys on tärkeä osa kampanjan rakentamista ja valmistelua. Tässä vaiheessa testataan mm. viestin toimivuus eri puhelinmalleissa ja käydään läpi tekstin laatu (kirjoitusvirheiden yms. osalta). Kun testaus on tehty, toteutetaan kampanja jonka jälkeen seuraa arviointivaihe.

Mobiilimarkkinointi on yksi nopeimmin kasvavista markkinointitavoista. Sen hyödyistä huolimatta sen yhdistäminen muuhun samanaikaiseen viestintään on tärkeää. Tästä syystä sen hyödyntämistä tulee harkita koko market mixin näkökulmasta.

Tulosten mukaan mobiililaitteet toimivat markkinoinnissa toimintaa herättävänä mediana. Se tarjoaa sekä haasteita että mahdollisuuksia. Liian tiheä mobiilimarkkinointiviestintä turruttaa asiakkaat ja erottautuminen on tärkeää mutta onnistuessaan mobiilimarkkinointi voi herättää tehokasta viraalimarkkinointia.

Mobiilimarkkinoinnin prosessi vaatii vielä paljon täydentävää tutkimusta. Kun mobiilimarkkinointi kehittyy saattaa myös kys. artikkelissa esitettyyn prosessimallinnukseen tulla muutoksia ja tutkimuskannan laajentaminen onkin tästä syystä erittäin tärkeää myös jatkossa.